ĐBQH: Giới trẻ đang tạo ra những hình thức thúc đẩy văn hóa mới

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hóa, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng cần khuôn khổ chính sách toàn diện.

Tham gia phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề 3 “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững” trong khuôn khổ Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sáng 16/9, ĐBQH Trịnh Xuân An- Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết, đa dạng văn hóa là nền tảng quan trọng cho sự thúc đẩy văn hóa trong phát triển bền vững và thịnh vượng của các quốc gia.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các quốc gia cần tiếp tục bảo tồn, thúc đẩy bản sắc văn hóa, tôn trọng sự đa dạng văn hóa của nhau, chia sẻ thúc đẩy những đặc sắc văn hóa của các cộng đồng vì sự phát triển chung.

Đồng thời, tôn trọng các quốc gia, hợp tác với các quốc gia để cùng nhau thúc đẩy đa dạng văn hóa thay vì gây ra xung đột, mâu thuẫn trong bối cảnh rất phức tạp hiện nay....

Theo đại biểu, ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, thanh niên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy đa dạng văn hóa. Giới trẻ đang tạo ra những hình thức thúc đẩy văn hóa mới như: Nghệ thuật số, nghệ thuật truyền thông; văn hóa đang ngày càng trở nên đa dạng nhờ sự đóng góp của thanh niên.

ĐBQH Trịnh Xuân An tham gia phát biểu tại phiên thảo luận.

ĐBQH Trịnh Xuân An tham gia phát biểu tại phiên thảo luận.

Để thúc đẩy hơn nữa vai trò, thế mạnh của giới trẻ trong thúc đẩy đa dạng văn hóa, đại biểu cho rằng cần khuôn khổ chính sách toàn diện, khuyến khích sự tham gia lành mạnh của thanh niên.

Các nghị viện cần đóng góp vai trò chính trong việc xây dựng các chính sách quản trị; các nhà hoạch định chính sách cần có những nguyên tắc đa dạng văn hóa tổng quan, đưa những nguyên tắc này vào những chính sách và hoạt động hợp tác của thanh niên.

Ông An khuyến nghị Quốc hội các nước nên khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững và thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Cam kết bảo vệ và phát huy sự đa dạng văn hóa; tạo môi trường, hệ sinh thái thuận lợi cho văn hóa và đa dạng văn hóa; khẳng định vai trò của kinh tế sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa; phát triển hệ thống các thành phố thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Khẳng định vai trò của văn hóa và đa dạng văn hóa trong quá trình giải quyết các khó khăn, thách thức đối với nhân loại hiện nay, đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, phòng chống nạn buôn bán, vận chuyển trái phép tài sản văn hóa.

Phiên thảo luận chuyên đề 3: “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững”.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Nghị sĩ Algeria cho biết, quốc gia này luôn nỗ lực bảo vệ tính đa dạng văn hóa, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Tuy nhiên, nước này hiện đang đối mặt với thách thức có thể làm ảnh hướng đa dạng văn hóa, người trẻ hiện nay cũng là nạn nhân chịu ảnh hường của hành vi bạo lực hoặc phân biệt, do đó cũng ảnh hưởng đến người dân

Vì vậy, Nghị sĩ Algeria cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tìm được sự cân bằng giữa việc du nhập giá trị văn hóa bên ngoài cũng như bảo vệ giá trị văn hóa của quốc gia.

Tuy nhiên, Nghị sĩ nước này nhận thấy, điều quan trọng là cần tạo điều kiện cho người trẻ tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng và nâng cao nhận thức để hiểu hơn về giá trị văn hóa của quốc gia mình. Đồng thời cần nuôi dưỡng, giáo dục người trẻ biết tôn trọng hơn giá trị gia đình và quốc gia.

Theo Nghị sĩ Luxembourg chuyển đổi số đang diễn tiến mạnh mẽ hàng ngày, tác động lớn đến mọi lĩnh vực, cần có cơ chế, thiết chế điều phối, quản lý tốt hơn các nội dung số để công cuộc chuyển đổi số phát huy hiệu quả và thực hiện được đúng mục đích đề ra.

Bên cạnh đó, cần có những cơ chế khuyến khích đa dạng văn hóa, đa dạng ngôn ngữ. Trong vấn đề này, vai trò của các nhà làm luật, các Nghị sĩ là vô cùng quan trọng.

Về đa dạng văn hóa, có nhiều mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến lĩnh vực này như giáo dục, biến đổi khí hậu. Cần tham khảo kinh nghiệm của các địa phương khác nhau trong các vấn đề quan trọng này.

Hoàng Thị Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dbqh-gioi-tre-dang-tao-ra-nhung-hinh-thuc-thuc-day-van-hoa-moi-a626715.html