Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về kết quả triển khai các dự án đầu tư xây dựng năm 2023 và dự án đầu tư xây dựng còn lại thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Năm 2023, Bộ Quốc phòng giao dự toán chi xây dựng cơ bản 176 dự án, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng các thủ tục giải ngân dự toán theo quy định. Bộ Quốc phòng cũng cho phép triển khai thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án còn lại trong kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025 có đủ điều kiện triển khai sớm; bổ sung thêm các dự án theo chủ trương cho phép bổ sung tăng khung chi ngân sách.

Thượng tướng Vũ Hải Sản khẳng định, thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quyết liệt, nhanh chóng giải phóng những khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn ảnh hưởng tiến độ của dự án. Với các dự án mới, nhất là các đơn vị thực hiện điều chỉnh, sắp xếp cần khảo sát, tính toán kỹ đến mục đích sử dụng để có kế hoạch đầu tư hiệu quả lâu dài, tránh lãng phí.

Tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện dự án tại các đơn vị, tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định việc tiếp tục đầu tư hay chuyển giao cho đơn vị khác để tránh ảnh hưởng tiến độ triển khai, giải ngân chung. Tập trung nguồn lực cho các dự án đầu tư trọng điểm có ngân sách lớn và phải có chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành cụ thể, sát thực tế.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/day-nhanh-tien-do-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-post469613.html