Đẩy mạnh xây dựng tuyến phố chuyên doanh tơ lụa Hàng Gai

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhằm thực hiện đề án xây dựng tuyến phố chuyên doanh hàng tơ lụa -phố Hàng Gai, từ đâu năm đến nay, UBND phường Hàng Gai đã vận động 138 hộ chuyên kinh doanh mặt hàng này trên tuyến phố Hàng Gai tự trang trí sắp xếp, chỉnh trang cửa hàng đảm bảo văn minh thương mại;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=71895