Đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Ngày 15/2 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các bộ, ngành hữu quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách nhằm đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/236013/Default.aspx