Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ

Ngày 9-7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Để phát triển phong trào học tập trong cộng đồng, xã hội, trong 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030"; "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030; tăng cường chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động hội; củng cố vận động phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài...

Hội Khuyến học tỉnh hiện có hơn 381 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 178 cơ sở Hội. 6 tháng đầu năm, Hội đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030; xây dựng chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Khuyến học Việt Nam. Hội cũng tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nghề nghiệp, đơn vị, sở, ngành trong công tác khuyến học, khuyến tài; phối hợp với Công ty Samsung trao thưởng cho giáo viên, học sinh quà và hiện vật trị giá 315 triệu đồng… Các phong trào thi đua khuyến học được đẩy mạnh, toàn tỉnh hiện có trên 285.000 gia đình, 740 dòng họ, hơn 2.000 cộng đồng và 658 đơn vị đăng ký các mô hình học tập…

Hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2025.

Lưu Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/day-manh-phong-trao-hoc-tap-suot-doi-trong-gia-dinh-dong-ho-303068-85.html