Đầu tư dầu khí của Na Uy giảm mạnh

  177 liên quanGốc

  Quốc hội Na Uy đang xem xét cắt giảm gánh nặng thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào dự án dầu khí.

  Đầu tư vào ngành dầu khí của Na Uy sẽ giảm mạnh vào năm 2021 xuống còn khoảng 15,4 tỷ USD so với mức 19 tỷ USD trong năm 2020. Quốc hội Na Uy đang xem xét cắt giảm gánh nặng thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào dự án dầu khí.

  Viễn Đông

   Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/dau-tu-dau-khi-cua-na-uy-giam-manh-572303.html