Đầu tư chiều sâu, tìm kiếm tài nguyên trong lòng đất

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Với nhiệm vụ được giao tìm kiếm tài nguyên phục vụ sản xuất than của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Địa chất mỏ (GVM) đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, tạo nên những bước phát triển vững chắc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131323&sub=128&top=38