Đầu mối đào tạo nhân lực chất lượng cao

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới và làm việc với Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) và làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định:

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/181541