Đất thoái hóa ảnh hưởng tới 1/4 dân số thế giới

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Báo cáo nghiên cứu điều tra quy mô và mức độ nghiêm trọng của tình trạng đất thoái hóa cho thấy diện tích đất thoái hóa đang tăng nhanh ở nhiều vùng trên thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của 1/4 dân số toàn cầu.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256819/Default.aspx