Đắt hàng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Năm 2007 là năm đầu tiên Bộ LĐTB&XH thực hiện tuyển sinh học nghề theo 3 cấp trình độ (cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề). Theo thông báo của Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTB&XH), đến nay hơn 30.000 chỉ tiêu học nghề hệ cao đẳng đã hết ngay sau khi triển khai.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/146900