Đào tạo nguồn cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 12/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II, tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy hoạch chức danh cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 với 98 học viên tham gia.

Phát biểu chỉ đạo Lễ khai giảng tại Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Các đồng chí sẽ vận dụng những kiến thức đã tiếp thu một cách linh hoạt, sáng tạo; biến “quá trình đào tạo, bồi dưỡng” ở lớp này thành “quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng” cho bản thân, biết gắn kết tốt hơn nữa lý luận với thực tiễn, kỹ năng vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế ở địa phương, ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Đặc biệt, là trau dồi phong cách lãnh đạo, đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị, ý thức sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp cách mạng; có ý chí, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nâng cao năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Để đào tạo cán bộ, quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy hoạch chức danh cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 với 98 học viên tham gia. Nhất quán nguyên tắc: “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo tính kế thừa, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” là một trong ba khâu đột phá chiến lược để triển khai thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ; thường xuyên chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đề nghị các đồng chí được bồi dưỡng cần vận dụng sáng tạo kiến thức tiếp thu vào điều kiện thực tế ở địa phương.

Trên cơ sở các kiến thức mới được trang bị, các học viên tiếp tục thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng và năng lực lãnh đạo đạo quản lý, tổ chức công tác, quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác cần quán triệt phương châm: suy nghĩ phải sâu sắc, thấu đáo, tư tưởng phải thông suốt, quyết tâm chính trị phải cao, phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, chỉ đạo phải sát sao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi đồng chí dù ở cương vị nào luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, mang tài năng cống hiến cho sự phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, đất nước, tích cực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đột phá vì lợi ích chung.

Thời gian lớp bồi dưỡng 10 ngày (từ 12 đến ngày 23/9). Trong đó có 6 ngày học trực tiếp tại hội trường, với 12 chuyên đề. Các chuyên đề đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Khu vực II thống nhất lựa chọn, gồm: 7 chuyên đề trong khung chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 chuyên đề thực tiễn địa phương. Đây là những vấn đề quan trọng, có nhiều nội dung mới, giúp các học viên có nhận thức đúng đắn và cách xử lý hiệu quả trong thực tiễn công tác; đồng thời, học viên có 4 ngày nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch và bế mạc lớp học.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 là minh chứng thiết thực cho quyết tâm chính trị rất lớn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau trong hiện thực hóa chủ trương đột phá về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khẳng định kỳ vọng, mong muốn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong tương lai gần có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

V.Đức – Q.Rin

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dao-tao-nguon-can-bo-ngang-tam-nhiem-vu-trong-tinh-hinh-moi-i707085/