Dành cơ chế đặc biệt để xây dựng TP Hội An

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 27.5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã đồng ý dành một số cơ chế đặc biệt, mỗi năm để lại cho TP Hội An khoảng 100 tỉ đồng để xây dựng đô thị này sớm trở thành trung tâm văn hóa - sinh thái - du lịch khu vực miền Trung.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/5/28/241216.tno