Đằng sau vòng xoáy

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Người cùng phòng với tôi, sáng trở dậy ngáp một tiếng thật to, lại còn kéo dài ra! Tưởng như anh ta bị sa sầm mặt mũi, tôi hỏi: "Đêm qua mấy giờ anh về?"

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=95629