Đăng nhập tài khoản an toàn với Mouse Only Keyboard

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Khi đăng nhập vào các tài khoản cá nhân ở những máy tính mà bạn cảm thấy không an toàn (vì lo ngại máy tính đó có cài sẵn các trình Key Logger), lúc đó giải pháp đơn giản và hiệu quả là sử dụng chương trình bỏ túi Mouse Only Keyboard (MOK).

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081005142619.aspx