Đảng Lao động Mêhicô coi trọng hợp tác với Việt Nam

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Tổng Bí thư Đảng Lao động Mêhicô khẳng định nhân dân Mêhicô sẽ luôn là những người bạn chân thành của nhân dân Việt Nam ở Mỹ Latinh và Đảng Lao động Mêhicô mãi mãi là người anh em, người đồng chí thủy chung của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252109/Default.aspx