Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 29-12, Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lương Đình Tuyển-Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Quốc Thái-nguyên Bí thư Đảng bộ, Đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; Nguyễn Văn Tuấn-Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng hiện có 105 Đảng viên, sinh hoạt tại 7 Chi bộ. Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến một số hoạt động của doanh nghiệp, nhưng tập thể cấp ủy đảng đã luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc bám sát diễn biến tình hình, kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Kết quả, các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty đều đạt mục tiêu đề ra. Tiêu biểu: Tổng doanh thu ước đạt 16.600 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2021, nộp ngân sách đạt 137 tỷ đồng, bằng 399% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng chí Lê Hồng Khuê-Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Khuê-Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Đảng bộ công ty đã phối hợp với chuyên môn kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng cam kết phấn đấu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng. Các nội dung, hình thức tuyên truyền được thực hiện phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, vừa bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Cán bộ, Đảng viên không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoặc vi phạm pháp luật.

Trong năm, Đảng bộ đã chỉ đạo các Chi bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; chỉ đạo các chi bộ triển khai cho 100% đảng viên hoàn thành việc cài đặt, sử dụng các ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Qua đánh giá xếp loại đã có 1 chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6 chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 21 đảng viên đủ tư cách Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách đạo đức, lối sống hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022. Nhân dịp này, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng cho 1 tập thể chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 21 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Năm 2023, Cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có hiệu quả theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ chính sách và nghĩa vụ đối với Nhà nước, chăm lo bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Tổng doanh thu đạt khoảng 17.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 130-150 tỷ đồng. Phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn tại Hội nghị.

Cũng trong ngày 29 và 30-12-2022, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-TQ/TU, ngày 10-9-2022 của Tỉnh ủy Thái Nguyên và các Nghị quyết, kết luận, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban kiểm tra TƯ, Khóa XIII và Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

HOÀNG VÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/dang-bo-cong-ty-co-phan-thuong-mai-thai-hung-tong-ket-cong-tac-nam-2022-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam-2023-715239