"Đàn Pi-a-nô" của Tây Nguyên

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Gắn bó và mê đắm với các loại nhạc cụ dân tộc thiểu số trên địa bàn Tây Nguyên này mà tôi đã từng biết, từng gặp là không ít. Nhất là với người dân tộc bản địa, điều đó trở thành một phần máu thịt của họ, không phải nói gì thêm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146414&sub=81&top=43