Dân phiền hà, cán bộ lúng túng!

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hiện nay đã được phân cấp cho quận, huyện. Các quận, huyện phải căn cứ quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện để giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho dân. Việc giải quyết phải đảm bảo về thời gian, thủ tục, không được gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/51825/default.aspx