Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam giảm tác hại của biến đổi khí hậu

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT- Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch (Danida) vừa chấp thuận khoản viện trợ trị giá 200 triệu krone, tương đương gần 40 triệu USD, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131013&sub=72&top=41