Dân còn nghèo, chưa nên tăng viện phí !

    Gốc

    Tính đúng, thu đủ viện phí là điều mà những người làm công tác quản lý đã đề xuất từ rất lâu rồi nhưng đến nay vẫn không thể thực hiện được. Nếu so với thực tế, nhu cầu phát triển của ngành và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì tỉ lệ đầu tư ngân sách Nhà nước cho y tế vẫn còn quá thấp, hiện mới chỉ 5%- 6% tổng chi ngân sách Nhà nước.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/213188.asp