Đắk Lắk đạt kim ngạch xuất khẩu 580 triệu USD

    4 đăng lạiGốc

    Năm 2007, tỉnh Đắk Lắk đạt kim ngạch xuất khẩu 580 triệu USD, tăng 44,3% so với năm 2006, vượt 48,7% so với kế hoạch.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228941/Default.aspx