Đại Từ: Thành lập mới 6 hợp tác xã

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Đại Từ có 6 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch được thành lập mới, nâng tổng số HTX hoạt động trong lĩnh vực này lên 66 đơn vị.

Các thành viên Hợp tác xã chè Cầu Đá (xã Hoàng Nông) sản xuất trà ướp hoa sen.

Các thành viên Hợp tác xã chè Cầu Đá (xã Hoàng Nông) sản xuất trà ướp hoa sen.

Cụ thể, các đơn vị được thành lập mới gồm: HTX nông nghiệp Trang Nhi (xã Khôi Kỳ), HTX Nguyên Hương (xã Hoàng Nông), HTX chè Kiên Thái Nguyên (xã Minh Tiến), HTX nông nghiệp ECOTEA Farm (xã Hoàng Nông), HTX dược liệu và du lịch người Dao Quân Chu (thị trấn Quân Chu), HTX sản xuất và dịch vụ Hiền Anh (xã Yên Lãng).

Các HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chè; chăn nuôi; sản xuất phân hữu cơ vi sinh; dịch vụ lưu trú ngắn ngày…

Nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thời gian qua, các HTX trên địa bàn huyện Đại Từ đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, điển hình như: HTX chè La Bằng; HTX chè Nhật Thức; HTX chè Hoàng Nông…

Thời gian tới, huyện Đại Từ tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ (thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất…) các HTX phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt trên 80%; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động trong HTX hàng năm tăng từ 10% trở lên…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202406/dai-tu-thanh-lap-moi-6-hop-tac-xa-30f0c5a/