Đại hội lần thứ V Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến Tunisie

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Đại hội lần thứ V Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến Tunisie (RCD)đã diễn ra từ ngày 30-7 đến ngày 2-8, tại thủ đô của Tunisie. Đoàn đại biểu Đảng ta do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại T.Ư Tạ Minh Châu, làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128148&sub=82&top=45