Đại Hội lần II Hội Tin Học tỉnh Ninh Thuận

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 29/12/2007, hội Tin Học tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Đại Hội toàn thể lần thứ II nhiệm kỳ 2007-2012. Ngày 4/1/2008, ban chấp hành mới đã cử ông Dương Ngọc Hưng làm chủ tịch Hội.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8826&t=pcolarticle