Đại học SMU (Singapore) tổ chức thi tuyển

    Gốc

    Ngày 26/10/2007, trường đại học quản lý SMU sẽ phối hợp với Cty Tư vấn Giáo dục Mạng lưới Quốc tế - INEC tổ chức thi tuyển đầu vào (SAT1) cho các học sinh, sinh viên ở Việt Nam muốn tham gia vào học tại trường.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/Duhoc/2007/10/15/212495.tno