"Đại ca" ngoại thành

    Gốc

    Hanoinet - Thuộc dạng “anh chị”, thích giải quyết vấn đề bằng bạo lực nên anh chàng T (trường BT) luôn muốn chứng tỏ mình.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=78353