Đà Nẵng phối hợp Quảng Nam đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để giải quyết thiếu nước

Đà Nẵng 'bắt tay' Quảng Nam đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để giải quyết tình trạng thiếu nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.

Đà Nẵng “bắt tay” Quảng Nam để giải quyết nhu cầu thiếu nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt (trong ảnh là sông Thu Bồn).

Đà Nẵng “bắt tay” Quảng Nam để giải quyết nhu cầu thiếu nước sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt (trong ảnh là sông Thu Bồn).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng và các ngành, cơ quan liên quan của thành phố Đà Nẵng để triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế theo chủ trương của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Lộc chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng và các ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin, phương án, kế hoạch triển khai thực hiện đắp đập tạm và tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận để Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng và các ngành, cơ quan liên quan của thành phố Đà Nẵng tích cực phối hợp với UBND huyện Đại Lộc và các ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức cung cấp thông tin, phương án, kế hoạch triển khai thực hiện đắp đập tạm; tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn và giải thích các nội dung phát sinh liên quan (nếu có), tạo điều kiện để triển khai thi công hoàn thành đắp đập tạm trên sông Quảng Huế theo kế hoạch đề ra.

Trước đó, ngày 21/5, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chủ trương của chính quyền 2 địa phương, Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng (chủ đầu tư) đã triển khai gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế. Sau đó, Công ty cổ phần cấp thoát nước Đà Nẵng đã tiến hành mở đường để tập kết vật tư đến hiện trường, chuẩn bị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bị người dân cản trở với lý do không nhận được thông tin về gia cố đập tạm và việc gia cố sẽ gây xói lở và giảm nguồn nước ngầm cho các giếng nước đang sử dụng của người dân xã Đại An. Vì thế, Công ty này không thể thi công.

Trước tình hình không thể thi công đắp đập tạm được, ngày 24/4, các đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã họp phối hợp triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế. Ngày 25/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng có Công văn số 1530/SNN-CCTL gửi các đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tham gia ý kiến về phương án gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế.

Sau khi nhận được ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam về hồ sơ phương án đắp đập tạm, Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng đã có giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ phương án đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để gửi lại các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp trong quá trình thực hiện đắp đập tạm tại Công văn số 1776/SNN-CCTL ngày 13/5.

UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, theo dự báo tình hình thời tiết, dòng chảy trên sông Vu Gia sẽ không thuận lợi trong thời gian tới, tình hình các nhà máy thủy điện xả lưu lượng không ổn định và do địa hình ngã ba sông Quảng Huế thay đổi theo hướng hạ thấp ở phía sông Thu Bồn, bồi lấp ở phía sông Vu Gia nên tỷ lệ phân nước có chiều hướng tăng về sông Thu Bồn và giảm về sông Vu Gia.

Để đáp ứng nhu cầu bứt thiết của nhân dân trong việc sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở chuyên môn tỉnh Quảng Nam phối hợp với các sở chuyên môn của thành phố Đà Nẵng và Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng để triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo UBND các xã: Đại An và Đại Cường tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng trong việc thi công hoàn thành đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Linh Đan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/da-nang-phoi-hop-quang-nam-dap-dap-tam-tren-song-quang-hue-de-giai-quyet-thieu-nuoc-d216017.html