Đã có kết quả phân tích mẫu cây cỏ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 21-9, đã có kết quả phân tích mẫu cây cỏ bị bạc lá quanh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Theo đó, trong số bốn chỉ tiêu được kiểm nghiệm thì có hai chỉ tiêu gồm khí clo (Cl-) và amoniac (NH3) có hàm lượng trong mẫu cỏ được phát hiện, theo một số nhà chuyên môn, là rất cao. Cụ thể: (Cl-) là 0,13% và NH3 là 114,35mg/100g.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=23703