Cứu người trong cơn hoạn nạn

    Gốc

    Sau khi Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ bị sập đổ, chúng tôi tìm gặp bác Trương Văn Quang (SN 1950), người đã cứu sống một vị lãnh đạo của viện. Theo lời bác Quang, vào lúc 18 giờ 40 bác vừa nhận ca trực bảo vệ được...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/toa_soan_va_ban_doc/2007/10/mlnews.2007-10-12.9227183428