Cựu chiến binh Mỹ trao hồ sơ về 164 liệt sĩ cho Việt Nam

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND- Ngày 25-10, Hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đã tiếp và làm việc với Đoàn cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.thegioivoivietnam.25143.qdnd