Cướp tiền bạn nhậu

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Mượn được của “bạn nhậu” Mai 50.000 đồng, nhưng thấy bên trong ví da của anh Mai còn nhiều tiền nên Ngọc và Công xin rút khỏi cuộc nhậu để tính chuyện cướp tiền bạn nhậu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/77532.cand