Cùng giảm lãi suất huy động và cho vay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Một số ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cũng đang xem xét giảm lãi suất cho vay phù hợp; trong đó chú trọng giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, thu mua lương thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa và các dự án đầu tư có hiệu quả.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=99863