Củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Sau khi đăng ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học làm rõ hơn tinh thần bài viết 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Báo Hànôịmới đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc. Tất cả đều khẳng định, với ngôn từ dễ hiểu, những luận cứ sâu sắc, bài viết của Tổng Bí thư đã củng cố thêm vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội:
  Luôn kiên định, vững bước trên con đường Bác Hồ đã chọn

  Đây là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện, sâu sắc về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những nội dung căn bản và quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam kể từ khi đất nước hòa bình, độc lập và thống nhất đến nay. Đó là vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi bài viết được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã hưởng ứng, đánh giá rất cao.

  Cùng với sự phát triển của đất nước qua hơn 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn kiên định, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, thành công của đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ là nguồn động lực, sự khích lệ to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu phát triển trên mọi lĩnh vực, để Hà Nội luôn là thành phố đáng sống, Thủ đô Anh hùng, trái tim của cả nước.

  Thạc sĩ Đặng Thị Minh Hảo, giảng viên chính Khoa Xây dựng Đảng - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong:
  Nhận thức rõ hơn về bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ những vấn đề cốt lõi về chế độ xã hội mà Đảng và nhân dân ta kiên định trong quá trình đổi mới. Như vậy, kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa không tách rời nhau, bảo đảm thống nhất với hai yêu cầu.

  Một là, kinh tế thị trường tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường mà các nhà kinh điển Mác xít đã chỉ ra. Hai là, định hướng xã hội chủ nghĩa “là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển”; “không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”. Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc phù hợp với quan điểm “phát triển nền kinh tế nhân văn” để làm cho mỗi người dân và cả dân tộc được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới.

  Tổng Bí thư cũng nêu rõ việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là "công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ lợi ích của đại đa số nhân dân”. Quan điểm này giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - không đồng nhất nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản. Sự lý giải rõ ràng, thuyết phục những vấn đề lý luận, thực tiễn trong bài viết khiến chúng ta càng thấm thía hơn về giá trị của chủ nghĩa xã hội và niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

  Đồng chí Trần Quang Huy, Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ:
  Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Qua bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu mà Đảng đã minh chứng rất đầy đủ tính ưu việt của chế độ Nhà nước ta hướng tới xây dựng là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tôi đặc biệt ấn tượng và quan tâm đến hai cụm từ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa". Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có tính nhân văn rất cao khi có sự quản lý, điều hành của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  Từ bài viết trên, với cương vị là Bí thư chi bộ, tôi đánh giá rất cao sự quan tâm của Đảng đối với khu vực nông thôn. Dẫn chứng là qua hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, diện mạo nông thôn đã thay đổi rõ rệt, chất lượng đời sống của nông dân không ngừng được nâng cao. Các tầng lớp nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Đồng chí Nguyễn Tôn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn, Phó Bí thư chi bộ cơ quan Quận đoàn Hai Bà Trưng:
  Mô hình kinh tế có nhiều ưu việt

  Tôi nhận thấy rõ trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng đáng ghi nhận và tự hào. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thiên tai gây hậu quả nặng nề, nhưng chúng ta vẫn đạt được thành tựu đáng kể về kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam. Lý giải nguyên nhân có được những thành công này phải kể đến mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều ưu việt.

  Là cán bộ đoàn, đảng viên trẻ, tôi thấy trách nhiệm của mình là không ngừng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng nhằm kế tục sự nghiệp cách mạng, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Đình Hiệp - Nguyệt Ánh

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1000493/cung-co-niem-tin-vao-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi