Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức thi hành án một số vụ việc nhiều vướng mắc

Vừa qua, tại Trụ sở cục Thi hành án dân sự (THADS), Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Yên Bái tổ chức họp bàn, tìm biện pháp để giải quyết việc tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc đang tổ chức thi hành án có khó khăn, vướng mắc tại Chi cục THADS huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

Toàn cảnh buổi làm việc của Chi cục THADS tỉnh Yên Bái (Ảnh: Ngọc Phúc)

Toàn cảnh buổi làm việc của Chi cục THADS tỉnh Yên Bái (Ảnh: Ngọc Phúc)

Buổi họp có sự tham gia của ông Trần Văn Tường, Cục trưởng cục THADS tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái chủ trì cuộc họp cùng thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh, đại diện THADS huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ cùng đại diện ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại địa phương.

Theo đó, 3 vụ việc đang tổ chức thi hành án có nhiều khó khăn, vướng mắc tại Chi cục THADS huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ cụ thể như sau:

Thi hành Bản án số 03/2022/DS-ST ngày 5/5/2022 của Tòa án nhân dân huyện Lục Yên đối với ông Đỗ Văn Ngà, bà Nông Thị Diễn (Tân Lập, Lục Yên) phải thi hành khoản: Thanh toán cho ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Lục Yên số tiền là 355.170.411 đồng, tiền chi phí tố tụng 1.300.000 đồng và tiền lãi theo quy định. Trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên đã xác minh tài sản gồm nhà, đất để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tài sản thế chấp tại ngân hàng có tranh chấp trước khi có bản án, do đó chưa thống nhất được quan điểm giải quyết.

Vụ việc thứ 2 là của ông Đặng Phương Nam và bà Đỗ Thị Hoa (thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên). Nội dung vướng mắc được đưa ra là trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã xác minh thực địa và tiến hành kê biên diện tích đất là 83.351,1 m2 cùng với tài sản, cây cối hoa màu trên đất, để đảm bảo thi hành án khoản tiền phải trả nợ cho Ngân hàng là 9.518.609.589 đồng; tiền chi phí thẩm định là 23.000.000 đồng và tiền lãi chậm thi hành án. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm định tại chỗ của cơ quan Tòa án xác định diện tích đất là 81.928,7 m2, diện tích đất chênh lệch là 1.422,4 m2. Có quan điểm khác nhau về việc xử lý tài sản theo diện tích đất khi Chi cục THADS huyện Trấn Yên xác minh thực địa là 83.351,1 m2 hoặc theo diện tích đất do Tòa án thẩm định.

Vụ việc thứ 3 là việc thi hành Bản án số 01/2021/KDTM-ST ngày 25/8/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đối với người phải thi hành án là ông Bùi Toàn và bà Nguyễn Thị Đào (Tổ 4, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ). Theo đó, ông Bùi Toàn và bà Nguyễn Thị Đào phải thi hành các khoản tiền sau: Án phí DSST 44.446.600 đồng, trả nợ cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh thị xã Nghĩa Lộ số tiền là 1.081.555.000 đồng và tiền lãi chậm thi hành án. Chấp hành viên tổ chức xác minh tài sản thế chấp, tiến hành kê biên để xử lý theo quy định thì phát sinh tranh chấp, do tài sản thế chấp (nhà ở) của ông Bùi Toàn và bà Nguyễn Thị Đào đã xây lấn sang đất của 2 hộ gia đình khác; một phần xây lấn đã được Tòa án thẩm định giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng đã xác định xây lấn, nhưng Tòa án không đưa ra quyết định xử lý dẫn đến không thi hành án được.

Cục THADS tỉnh Yên Bái giải quyết 3 vụ việc vướng mắc trên địa bàn (Ảnh: Ngọc Phúc)

Căn cứ nội dung báo cáo của Chi cục THADS thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và các tài liệu có trong hồ sơ thi hành án, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái có những chỉ đạo phối hợp với ngân hàng, các cơ quan, đơn vị có liên quan thống nhất phương án giải quyết các vụ việc nhằm đảm bảo thực thi đúng pháp luật và quyền lợi cho người dân.

Ngọc Phúc – Ngọc Tuyết

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-yen-bai-to-chuc-thi-hanh-an-mot-so-vu-viec-nhieu-vuong-mac-post483635.html