Cử nhân ngành địa: Không được xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Vụ trưởng Vụ Xây lắp (Bộ Xây dựng) vừa ký công văn hướng dẫn Sở Xây dựng TP.HCM về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/11/14/085138/4018