CSGT trực phân luồng tại 24 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Theo khảo sát của CSGT Công an TP, trong đợt thi đại học, cao đăng năm 2008 sẽ có 24 điểm có nguy cơ ùn tắc cao. Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, Phòng CSGT đã lên phương án bố trí lực lượng ứng trực phân luồng tại 24 điểm có nguy cơ ùn tắc.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=71845