Công ty vật liệu xây dựng Thái sắp đến Việt Nam

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    "Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ đạt doanh thu 1 triệu USD trong năm 2008 và 5 triệu USD trong 2011 tại thị trường Việt Nam"...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=83fc46f44fc469&page=category