Công ty cổ phần Đồng Tâm ra mắt ban điều hành và logo mới

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Ngày 6-12-2008, Công ty cổ phần Đồng Tâm vừa tổ chức ra mắt ban điều hành và logo mới. Thương hiệu gạch Đồng Tâm hình thành và phát triển gần 40 năm qua với sản phẩm truyền thống là gạch bông lát nền.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/2008/12/20081208.21036.ca