Công nghiệp hóa dược là chương trình trọng điểm quốc gia

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh phát triển công nghiệp hóa dược là một trong những chương trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng tác động đến việc quản lý mặt hàng thiết yếu là thuốc chữa bệnh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/48369/default.aspx