Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

  13 liên quanGốc

  Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đây là yêu cầu mới của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).

  Theo đó, việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tăng cường giám sát của xã hội, người học cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

  Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. Ảnh minh họa: TTXVN.

  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cần công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất (số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng thực hành, thực tập, diện tích phòng lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập và giảng dạy,...); thiết bị, dụng cụ đào tạo (tên, số lượng, chủng loại thiết bị,...); đội ngũ nhà giáo (số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, tỷ lệ nhà giáo/học sinh, sinh viên,...); chương trình đào tạo (thời gian đào tạo; khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu; số lượng tín chỉ, số giờ; tỷ lệ lý thuyết, thực hành,...) đối với từng ngành, nghề tại từng địa điểm đào tạo đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền trên.

  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ cập nhật thường xuyên kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các trường cao đẳng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tra cứu thông tin.

  Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của từng trường, trung tâm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Qua hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện gian dối, sai phạm sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

  BĂNG CHÂU

   Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cong-khai-cac-dieu-kien-bao-dam-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-nghe-nghiep-633565