Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam có những bước phát triển mới, tạo dấu ấn riêng

Với phương châm 'Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Sáng tạo', ngày 15/8/2023, Công đoàn Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam- VUSTA (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028...

Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam và Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam khóa mới 2023-2028.

Lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam và Lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam khóa mới 2023-2028.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đại biểu. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã trúng cử Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội khóa mới với tỷ lệ số phiếu cao 53/57 (92%).

Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam là một trong 9 đơn vị thành viên trong Khối Thi đua III thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2023, cho biết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Công đoàn Liên hiệp Hội đã chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng các công tác công đoàn và phong trào cán bộ công chức viên chức lao động, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo, nỗ lực đóng góp vào thành tựu chung của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Các cấp công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích để cán bộ công chức viên chức lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục được nâng lên, động viên công đoàn viên hăng hái trong công tác, gắn bó với Liên hiệp Hội…

Tính đến 31/5/2023, Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam có 17 công đoàn cơ sở như: Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Công đoàn Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, Công đoàn Nhà xuất bản Tri thức, Công đoàn Tạp chí kinh tế Việt Nam, Công đoàn Báo Tri thức và Cuộc sống… với tổng số trên 200 đoàn viên.

Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, phát biểu tại Đại hội diễn ra ngày 15/8/2023.

Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, nhận xét những thành tựu đạt được của đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của cán bộ đoàn viên, người lao động Liên hiệp Hội.

Trong điều kiện cơ cấu tổ chức số lượng đoàn viên công đoàn không nhiều, kinh phí hoạt động hạn chế nhưng Ban chấp hành Công đoàn Liên hiệp Hội đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động, huy động được các cán bộ đoàn viên đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Phong trào cán bộ công chức, viên chức lao động và hoạt động công đoàn Liên hiệp Hội đã có những bước phát triển mới, tạo dấu ấn riêng cho tổ chức công đoàn. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được coi trọng.

Công đoàn Liên hiệp Hội đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tích cực tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản, chính sách, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động…

Thông qua các phong trào thi đua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động Liên hiệp Hội đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với các chương trình, đề án, dự án lớn… Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ; xã hội hóa công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Liên hiệp Hội.

Biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam song ông Nam cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Bối cảnh tình hình mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức, hoạt động của hệ thống công đoàn viên chức Việt Nam nói chung và công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam nói riêng. Ông Nam cho rằng công đoàn Liên hiệp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí và sứ mệnh của mình, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội…

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động và từng đơn vị.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn Liên hiệp Hội cần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động; các hoạt động đảm bảo thiết thực, gắn bó mật thiết với đoàn viên, người lao động, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế các đơn vị.

PGS.TS Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch VUSTA, nhấn mạnh Công đoàn phải thực sự là tổ chức tập hợp người lao động đoàn kết, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, là các trí thức khoa học công nghệ Liên Hiệp hội… "Công đoàn Liên hiệp Hội cần lãnh đạo các công đoàn thành viên đi theo Đảng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, dẫn dắt quần chúng. Tổ chức công đoàn phải thực sự vững mạnh, từ từng cơ sở", ông Thao nhấn mạnh.

Các ý kiến tại đại hội cũng cho rằng yếu tố quan trọng là xây dựng công đoàn hạt nhân đoàn kết trong hệ thống công đoàn Liên hiệp Hội để thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công đoàn viên, tuyên truyền phổ biến kiến thức…

Phát biểu tại Đại hội, TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của Công đoàn Liên hiệp Hội. Dù điều kiện còn hạn chế, nhiệm vụ sắp tới khó khăn nhưng Chủ tịch Phan Xuân Dũng tin tưởng và mong muốn, Công đoàn Liên hiệp Hội sẽ là nòng cốt, phấn đấu đạt được nhiều thành công mới trong giai đoạn tới.

Một số chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2023-2028: -100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác của tổ chức Công đoàn. - 100% cán bộ công chức viên chức lao động sau khi tuyển dụng được kếp nạp vào tổ chức Công đoàn. - Hằng năm, 100% Công đoàn trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 20% đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc; Công đoàn Liên hiệp Hội được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. - Phấn đấu 90% Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. - Kết nạp/thành lập thêm từ 3-5 công đoàn cơ sở…

Nhĩ Anh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/cong-doan-lien-hiep-hoi-viet-nam-co-nhung-buoc-phat-trien-moi-tao-dau-an-rieng.htm