Công bố tiêu chuẩn khu đô thị kiểu mẫu

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Sáng 22/4/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn về việc đánh giá, công nhận khu đô thị kiểu mẫu...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=f878460e783e54&page=category