Công bố quyết định bổ nhiệm ông Hồ An Phong giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Ngày 1/3, tại trụ sở Bộ VHTTDL đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VHTTDL.

Việt Hùng

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-ong-ho-an-phong-giu-chuc-thu-truong-bo-vhttdl-20240302114805949.htm