Trộm nắp cống thoát nước trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Trộm nắp cống thoát nước trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Hàng chục nắp cống thoát nước trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị kẻ gian lấy cắp. Cơ quan công an đang...
Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ném đá trên cao tốc

Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ném đá trên cao tốc

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ném đá trên cao tốc

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu xử lý nghiêm hành vi ném đá trên cao tốc

Xác định 5 đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác định 5 đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác định được nhóm ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác định được nhóm ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác minh nhóm đối tượng ném đá vào phương tiện trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác minh nhóm đối tượng ném đá vào phương tiện trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Triệu tập nhóm học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Triệu tập nhóm học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Xác định nhóm học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Xác định nhóm học sinh ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Làm rõ hành vi nhóm người ném đá khi xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc

Làm rõ hành vi nhóm người ném đá khi xe ô tô đang lưu thông trên cao tốc

5 học sinh cầm đá lên cao tốc ném bể kính ô tô

5 học sinh cầm đá lên cao tốc ném bể kính ô tô

Xác định danh tính nhóm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác định danh tính nhóm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

'Tóm' nhóm thanh niên ném đá nhiều ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

'Tóm' nhóm thanh niên ném đá nhiều ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

'Vạch mặt' thủ phạm ném đá vỡ kính xe ô tô ở Lạng Sơn

'Vạch mặt' thủ phạm ném đá vỡ kính xe ô tô ở Lạng Sơn

Triệu tập 5 thanh, thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Triệu tập 5 thanh, thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Xác định thủ phạm ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác định thủ phạm ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Triệu tập 5 người ném đá ôtô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Triệu tập 5 người ném đá ôtô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Triệu tập 5 thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Triệu tập 5 thanh niên ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Lạng Sơn: Thủ phạm ném đá vỡ kính xe là học sinh và thanh niên lêu lổng

Lạng Sơn: Thủ phạm ném đá vỡ kính xe là học sinh và thanh niên lêu lổng

Ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Ném đá vào ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Tìm ra 5 đối tượng ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang

Tìm ra 5 đối tượng ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang

Triệu tập nhóm đối tượng ném đá vào ô tô trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Triệu tập nhóm đối tượng ném đá vào ô tô trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Xác định nhóm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Xác định nhóm đối tượng ném đá ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Báo động tình trạng ném đá xe ô tô trên cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn

Báo động tình trạng ném đá xe ô tô trên cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn

Nhiều ôtô bị ném đá trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Nhiều ôtô bị ném đá trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Liên tiếp nhiều vụ ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Liên tiếp nhiều vụ ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Nhiều ô tô bị ném trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Nhiều ô tô bị ném trên cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang

Hàng loạt ô tô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang

Hàng loạt ô tô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang