Con 'sói lạ' trong sở thú ở Trung Quốc

Con 'sói lạ' trong sở thú ở Trung Quốc

Con 'sói lạ' trong sở thú ở Trung Quốc

Con 'sói lạ' trong sở thú ở Trung Quốc

Một con chó giống Rottweiler đã được sở thú ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc nhốt vào chuồng sói, khi con sói...