Có thể tiến tới xóa bỏ ký ức tiêu cực

Theo tạp chí Science World Report, các nhà sinh học thần kinh ở Viện công nghệ Massachusetts, Mỹ, đã phát hiện thấy trong hạch hạnh nhân nằm ở tâm não 2 quần thể tế bào thần kinh có liên quan đến những xúc cảm tích cực và tiêu cực.

Chúng ghi lại những ký ức vui vẻ hay đau buồn. Theo các chuyên gia, nếu thế cân bằng giữa 2 quần thể tế bào thần kinh đó bị phá vỡ thì có thể dẫn đến trầm cảm và rối loạn stress sau chấn thương.

Ngay từ năm 2014, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những chuỗi tế bào thần kinh gắn trí nhớ với những xúc cảm tích cực và tiêu cực. Trong quá trình thử nghiệm, các chuyên gia đã thành công trong việc xóa những ký ức xấu khỏi trí nhớ của chuột. Khi những con chuột vui vẻ, các nhà khoa học đã kích hoạt các tế bào vùng đồi thị nơi lưu giữ những ký ức khủng khiếp. Điều đó cho phép thay thế hồi ức sợ hãi trong trí nhớ của chuột bằng những liên tưởng tích cực hơn.

Bây giờ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các gen kiềm chế những quần thể tế bào chịu trách nhiệm về phản ứng đối với sự sợ hãi và sự ban thưởng. Các chuyên gia đã nghiên cứu các tế bào ở hạch hạnh nhân và phát hiện thấy chỉ trong các tế bào mã hóa những ký ức tích cực mới có hoạt tính của một gen, còn trong các tế bào ghi nhận những ký ức tiêu cực, không phát hiện thấy hoạt tính đó. Họ kết luận rằng một quần thể tế bào thần kinh này có thể ức chế hoạt tính của quần thể tế bào thần kinh khác.

Vũ Trung Hương