Có ngành ở Bách khoa chỉ lấy 4 chỉ tiêu xét bằng điểm tốt nghiệp

Năm 2024, nhiều ngành hot ở Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ dành 5-10% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

 Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.260 chỉ tiêu năm 2024. Ảnh: HUST.

Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.260 chỉ tiêu năm 2024. Ảnh: HUST.

Tối 26/5, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2024. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 9.260 sinh viên vào 64 ngành, chương trình đào tạo, trong đó có 36 chương trình đại trà (chương trình chuẩn), 23 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình PFIEV và 3 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Ba phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng (chiếm 20%), xét điểm kỳ thi đánh giá tư duy (30%) và xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT (50%), tương tự năm 2023.

Tuy nhiên, theo đề án tuyển sinh, chi tiết tỷ lệ phân bổ cho từng chương trình đào tạo có sự khác nhau. Qua khảo sát, chỉ tiêu cho một số ngành với phương thức xét kết quả tốt nghiệp THPT rất thấp, chỉ 5-10%. Trong khi đó, chỉ tiêu cho các phương thức khác rất lớn.

Cụ thể, với ngành Khoa học máy tính, chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 15 sinh viên, tương đương với 5% chỉ tiêu ngành (300 chỉ tiêu). 80% chỉ tiêu ngành này được phân bổ cho phương thức xét tuyển tài năng (240 chỉ tiêu). 15% còn lại (45 chỉ tiêu) được phân bổ cho phương thức xét tuyển theo điểm đánh giá tư duy.

Tương tự, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) cũng chỉ dành 5% cho phương thức xét điểm tốt nghiệp (5/100 chỉ tiêu). 80 chỉ tiêu dành cho xét tuyển tài năng và 15 chỉ tiêu xét điểm đánh giá tư duy.

Ngành An toàn không gian số - Cyber Security (chương trình tiên tiến) cũng chỉ lấy 4 chỉ tiêu đối với phương thức xét điểm tốt nghiệp, tương đương với 10% chỉ tiêu ngành (40 chỉ tiêu).

Các ngành như Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật máy tính cũng dành 10% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm tốt nghiệp. Số lượng chỉ tiêu lần lượt là 50/500 và 20/200 chỉ tiêu.

Ngược lại, một số ngành dành tới 70-80% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Ví dụ, ngành Kỹ thuật Hóa học tuyển tới 442/680 thí sinh bằng phương thức này, ngành Kỹ thuật Nhiệt lấy 187/250 chỉ tiêu, ngành Kỹ thuật Cơ khí lấy 336/560 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cụ thể theo từng phương thức của 64 mã ngành tại Đại học Bách khoa Hà Nội như sau:

Tại đề án tuyển sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng công bố học phí năm học 2024-2025 đối với khóa nhập học năm nay.

Chương trình chuẩn có mức học phí 24-30 triệu đồng/năm học, tăng 1 triệu đồng so với mức hiện tại. Chương trình song bằng Tiếng Anh giữ ổn định học phí 45 triệu đồng/năm học. Các chương trình chất lượng cao ở mức 33-42 triệu đồng/năm học.

Riêng các chương trình Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có học phí 64-67 triệu đồng/năm học.

Với các chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác (chương trình quốc tế) và liên kết đào tạo quốc tế (đối tác nước ngoài cấp bằng), mức học phí 24-29 triệu đồng/học kỳ (riêng chương trình TROY-BA và TROY-IT một năm học có 3 học kỳ).

Đại học Bách khoa Hà Nội lưu ý học phí các năm sau có thể tăng, nhưng mức tăng không quá 10%.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/co-nganh-o-bach-khoa-chi-lay-4-chi-tieu-xet-bang-diem-tot-nghiep-post1477670.html