Cơ hội để tìm hiểu nhu cầu đầu tư hạ tầng

    Gốc

    Hội chợ triển lãm quốc tế về công nghệ và máy móc thiết bị ngành xây dựng, Con-Build Vietnam 2207, diễn ra tại Hà Nội vào tuần tới, từ 20 đến 23 – 11, sẽ là dịp để các ...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/091015/4045