Có được trở lại Hàn Quốc?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    * Tôi du học Hàn Quốc, có đi làm thêm và bị buộc phải về nước. Trường hợp tôi muốn trở lại Hàn Quốc để lao động có được không? Nguyễn Văn Công (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/248698.asp