Có cầu đi bộ nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường

Mặc dù có cầu vượt dành cho người đi bộ, thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng ngang qua đường, mặc cho các phương tiện đang lưu thông đông đúc.

Thực hiện: Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202312/co-cau-di-bo-nhung-van-bat-chap-nguy-hiem-bang-qua-duong-07f24f3/